banner canon 1 banner canon 2 banner canon 3 banner canon 2 banner canon 3
1 2 3 4 5
thanh ngang 1
Loading...

Thứ Hai, 31 tháng 12, 2018

NĂM MỚI KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH AN KHANG VÀ THỊNH VƯỢNG

NĂM MỚI KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH AN KHANG VÀ THỊNH VƯỢNG

                CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ TIN HỌC DN
SỐ 8 NGUYỄN THỊ MINH KHAI , P. ĐAKAO , Q.1, TP.HCM
                                 ĐT: 0908.315.672
CÔNG TY NGHỈ TẾT 31/1/2019 (25 THÁNG CHẠP )
KHAI TRƯƠNG 12/2/2019 ( MÙNG 8 THÁNG GIÊNG )