banner canon 1 banner canon 2 banner canon 3 banner canon 2 banner canon 3
1 2 3 4 5
thanh ngang 1
Loading...

Thứ Ba, 25 tháng 4, 2017

KẸP ĐIỆN THOẠI , HÍT ĐIỆN THOẠI TRÊN Ô TÔ

  • GIÁ BÁN : 98.000Đ


  • Thiết kế dạng hít giúp giữ cố định sản phẩm trên mọi bề mặt, kính , đá ...

  • Phù hợp với mọi kích thước màn hình điện thoại

  • Có thể điều chỉnh nhiều góc độ, thuận tiện cho tài xế lấy ra đặt vào chỉ việc nhấn nút là xong.