banner canon 1 banner canon 2 banner canon 3 banner canon 2 banner canon 3
1 2 3 4 5
thanh ngang 1
Loading...

Thứ Bảy, 22 tháng 4, 2017

Cable AMP chính hiệu 5e (thùng) 305mGiá 1.350.000 VNĐ
Tính năng nổi bật:
305m / Thùng, CAT5E 


Tính hiệu tốt 
Độ dài kéo dài : >100m<300m